NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

thanh lộc lê
Date: Nov 29, 2010


hướng dẫn chi tiết còn quá sơ xài. tôi muốn điều chỉnh để có được giọng đọc chuẩn nhất nhưng lại thấy không có sự hướng dẫn. giọng đọc còn chưa chuẩn, còn nghe rất "máy móc". tôi thật sự muốn biết băng tần để...
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến