NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Vinh Vũ
Date: Jun 24, 2010


Chương trình đọc văn bản tốt (giọng nữ chưa mềm). nếu có thể đọc từ nguồn url sẽ thương mại sp này được, nên cố gắng phát triển. Tp. Hồ Chí Minh - 2010.
VNSpeech! - Nhận xétMy family lives in Oregon where Vietnamese is rarely spoken. I've been teaching my children Vietnamese for years but still had so many difficulties in conversation. This TTS helps them improve their Vietnamese faster than ever since i've found this website. Thanks so much.

 

Ngày gửi: 06 June 2010
Gửi bởi: Samatha Tran
secretary
I'm so happy to have found this TTS. I've been using this software for nearly a month and it help me learned Vietnamese so much. Thanks!

 

Ngày gửi: 06 June 2010
Gửi bởi: Janus Marshall
student
Thank you so much for this great TTS !!! I am learning Vietnamese for some months and your software help me very much ! P.Nanning

 

Ngày gửi: 29 January 2010
Gửi bởi: Pierre Nanning
Student in Vietnam, TP HCM

<< Đầu Trước 1 2 3 4 5 6 Sau Cuối >>

Trang 6 / 6


Gửi ý kiến
* thông tin bắt buộc.
Tên:*
Họ:*
Email:*
Giới thiệu về bạn:
Địa chỉ:
Website:
Ý kiến của bạn:*