NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Thế hoàng Nguyễn
Date: Feb 16, 2012


Nếu tích hợp thêm đọc xong rồi tạo thành file âm thanh như mp3 đc nữa thì hay quá. Ứng dụng vào đọc sách rất hay
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến