NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Lữ Giang Phan Trần
Date: Feb 16, 2015


Xin chào anh Hữu Minh. Tôi rất hâm mộ phần mềm phát âm tiếng Việt của anh. Một phần mềm mà theo tôi, là nổi trội nhât trong tất cả các phần mềm tương tự mà người Việt chúng ta (cả trong và ngoài nước) có thể viết nổi. Tôi vẫn...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online