NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Vang Nguyễn thị
Date: Aug 31, 2016


Phần mềm này là phần mềm đọc văn bản tiếng Việt hay nhất mình từng dùng. Thay đổi tần số, giọng đọc dễ nghe, ngắt nghỉ rõ ràng... Mình đã từng đọc đc gần như hàng trăm câu chuyện, cuốn sách số hóa bằng phần mềm suốt vài...

Message

Notice
  • PHPMAILER_EXECUTE/usr/sbin/sendmail
  • PHPMAILER_EXECUTE/usr/sbin/sendmail
Message
  • Thank you for your e-mail.

Contact Us