NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Thế Tài Bùi
Date: Aug 22, 2015


Chào anh Minh, Phầm mềm của anh rất tuyệt vời! Có lẽ đây là phần mềm duy nhất sử dụng tốt nhất cho tiếng Việt. Tôi mong tính năng sử dụng online có thêm các tính năng mà bản Setup có được. VD: tùy chỉnh tần số bit, giọng đọc....

Contact Us