NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

hoàng bùi danh
Date: May 16, 2011


phần mềm đọc cũng chuẩn rồi nhưng khi kết hợp với phần mềm nước ngoài để đọc file pdf thì phần mềm đọc không ra từ tiếng việt mà toàn đọc chữ cái hình như phần mềm không nhận dạng được chữ tiếng việt ở trên file pdf n...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online