NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Missfly Missfly
Date: Aug 08, 2010


Đầu tiên, em cảm ơn anh minh. Em sử dụng cảm thấy rất hay. Nếu anh phát triển phiên bản tới có thể đưa Angel vào đọc thay cho giọng nam và nữ. Nếu có thể anh tách giọng nam, nữ ra thành một setup riêng giống giọng đọc sao mai vậy. Em...

Contact Us