NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Thạch Ngọc
Date: Mar 03, 2015


Rất cảm ơn tác giả phần mềm, vì đây là phần mềm rất hữu ích, hiện tại mình đang dùng Mint Linux, hy vọng tác giả sẽ cho ra phiền bản dùng cho hệ điều hành này
NHMTTS - Vietnamese text to speech online